Dane osobowe

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Dane osobowe autorów, recenzentów, członków rady naukowej, subskrybentów i partnerów Wydawnictwa Naukowego Akademii Morskiej w Szczecinie są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Autorzy artykułów i książek publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Wydawnictwo Naukowe ich danych osobowych w postaci:

 • imienia i nazwiska;
 • informacji o miejscu pracy wraz z adresem miejsca pracy;
 • adresu e-mail

w zakresie publicznego ich udostępnienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, poprzez ich zamieszczenie:

 • pod utworem  w Internecie na stronie internetowej Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie, Wydawnictwa Naukowego AMS oraz stronach Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • pod utworem w wersji papierowej wydawnictwa Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • w internetowym repozytorium Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie lub Akademickich Aktualności Morskich;
 • w materiałach informacyjnych związanych z wydawnictwem.
 1. Recenzenci i Członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Wydawnictwo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ich danych osobowych w postaci:
 • imienia, nazwiska, stopnia i tytułu naukowego 
 • informacji o miejscu pracy, w zakresie publicznego ich udostępnienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

w zakresie publicznego ich udostępnienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, poprzez ich zamieszczenie:

 • na stronie internetowej  i repozytorium Wydawnictwa Naukowego Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • w wersji papierowej publikacji;
 • w materiałach informacyjnych związanych z wydawnictwem.
 1. Prenumeratorzy czasopisma Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin czasopisma oraz prenumaratorzy biuletynu informacyjnego „Newsletter” wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie oraz Wydawnictwo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ich danych osobowych w postaci:
 • adresu e-mail oraz danych do wysyłki wersji drukowanych w zakresie niezbędnym do realizacji prenumeraty. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu wydawniczego Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…