Zapobieganie plagiatom

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Recenzje naukowe tekstów zgłoszonych do publikacji przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie dokonywane są przez specjalistów (ang. peer-review) zgodnie z zasadami piśmiennictwa naukowego. Zespół Wydawnictwa dba o utrzymanie jakości publikowanych artykułów zgodnie z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, w tym wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

W wykrywaniu i zapobieganiu plagiatowi pomocnym dla naszego wydawnictwa jest:

  • specjalistyczna wiedza członków międzynarodowej Rady Naukowej wydawnictwa w poszczególnych dyscyplinach;
  • odpowiedni dobór recenzentów;
  • publikacja wszystkich artykułów w systemie open access;
  • indeksacja artykułów naukowych w bazach danych czasopism naukowych;
  • podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule.

W sytuacji wykrycia plagiatu, redakcja wydawnictwa podejmuje stosowane działania mające na celu wykazanie nieuczciwości naukowej autorów, łącznie z poinformowaniem odpowiednich władz, organów zatrudnienia oraz prokuratury.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…