Kryteria akceptacji artykułów

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu artykułu lub książki do publikacji w są następujące:

  • zgodność tematyki z profilem wydawnictwa;
  • przydatność podjętych badań dla nauki i techniki; 
  • aktualność i oryginalność podjętej problematyki;
  • wartość merytoryczna tekstu;
  • jakość badań własnych;
  • właściwa nomenklatura, metody, materiał ilustracyjny i źródła literaturowe;
  • przygotowanie tekstu zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (informacje dla autorów);
  • wskazanie źródła finansowania kosztów procesu wydawniczego.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…