XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16 września 2023 w Świnoujściu oraz Ystad, Lund i Malmö (Szwecja) miała miejsce jubileuszowa ogólnopolska XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych. Organizatorem tegorocznej konferencji była Politechnika Morska w Szczecinie, a partnerem wydarzenia firma Polferries. Tematem przewodnim spotkania były wyzwania dla wydawców akademickich w świetle transformacji cyfrowej. Konferencja, jak co roku, składała się z części wykładowo-warsztatowej oraz paneli dyskusyjnych i wizyt studyjnych. Pośród prelegentów znalazły się prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) z wykładem „Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie stosowanej w publikacjach” i red. Monika Jagielska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) „Nowe spojrzenie na zastosowanie i wykorzystanie grafiki w nowoczesnych gazetach akademickich”. Warsztat kreatywny pt. „Kierunki rozwoju wydawnictw akademickich” poprowadził prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski. W tegorocznej konferencji wzięło udział 42 uczestników z 23 uczelni – przedstawicieli wydawnictw uczelnianych, pracowników działów promocji, rzeczników prasowych i redaktorów periodyków akademickich.

Oto lista uczelni, których pracownicy uczestniczyli w wydarzeniu: Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Politechnika Lubelska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Akademia Kaliska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Krakowska, Politechnika Częstochowska.

Przekrój profilowy uczelni, których przedstawiciele wzięli udział w konferencji, był więc w tym roku wyjątkowo szeroki, jednak – jak się okazało podczas dyskusji – problemy wydawców czasopism akademickich są często podobne. Miejmy nadzieję, że choć część z wypracowanych podczas wydarzenia pomysłów oraz pozyskanej wiedzy i doświadczeń zostanie wdrożona w codziennej działalności. Kolejna konferencja już za rok. Informacje o organizatorze, miejscu i czasie przyszłorocznego wydarzenia zostaną zapewne opublikowane w mediach niedługo, na co czekamy.

DSC06787.jpgDSC06787_2.jpgDSC06787_3.jpgDSC06787_4.jpgDSC06787_5.jpg