NA SZCZECIŃSKIM SZKOLNYM FARWATERZE

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Aleksander Walczak
Rok wydania: 2017


ISBN: 978-83-64434-09-9

 „Zakresem pracy jest szczecińskie wyższe szkolnictwo morskie w latach 1969–2016. Motywacja powsta¬nia tych wspomnień jest prozaiczna. Zbyt często jestem indagowany w sprawach dotyczących minionych laty w szkolnictwie morskim. Nawet w zbiorach naszej Biblioteki Głównej znajdują się zdjęcia osób czy zdarzeń, które wymagają identyfikacji, opisu często istotnego z punktu widzenia dokumentacji historycz¬nej. Obok istotnych wydarzeń są także drobne, uboczne fragmenty wspomnień, które w kontekście zna¬czących dziejów ukazują zwykłego człowieka, uwikłanego niezależnie od powagi historycznych faktów o ubocznej i znikomej ważności i wadze problemów.” [cyt.]

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…