Nawigacja dla rybaków

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Jerzy Kosiński, Zenon Markowski
Rok wydania: 2014

206 s., B5, oprawa miękka
ISBN: 978-83-89901-85-9

Niniejszy podręcznik nie jest zbiorem gotowych recept na rozwiązanie trudnych problemów związanych z połowami, ale stanowi wytyczne dla przyszłych dowód­ców jednostek łowczych. Autorzy przedstawili wiedzę dotyczącą połowów w dwóch opracowaniach. Pierwsza część poradnika (część „A”) dotyczy podstaw nawigacji i taktyki połowów, w części „B” przedstawiona została aparatura ichtiolokacyjna, jej parametry, właściwe wykorzystanie na łowisku oraz prawidłowa eksploatacja.
Wszystkie czynności połowowe powinny być przeprowadzone w optymalny spo­sób, aby nie nastąpiło zachwianie bazy surowcowej, tj. nie dopuszczenie do prze­łowienia stada ryb, co w przyszłości będzie skutkowało spadkiem wydajności poło­wowych i zmniejszeniem efektywności ekonomicznej połowów. Jednym z istotnych problemów jest zmniejszenie czasu trwania połowów, które spowoduje znaczne zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawi jakość złowionego surowca rybnego, co pozytywnie wpłynie na uzyskane efekty ekonomiczne jednostki łowczej.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…