Bezpieczeństwo nawigacji statku rybackiego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Wojciech Ślączka, Karolina Pilip,
Rok wydania: 2014

ISBN 978-83-89901-88-0
126 s., B5, oprawa miękka

Niniejsza publikacja zawiera zestawienie i interpretację aktów prawnych regulują­cych kwestię bezpieczeństwa statków rybackich. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa rybołówstwa mają na celu zwiększenie ochrony życia, mienia na morzu i środowiska morskiego. Aby zrealizować ten cel, należy uwzględnić aspekty związane nie tylko ze stanem technicznym statku i systemami zarządzania organizacyjnego.
Stosując zestawienie wybranych cytatów lub ich uproszczonych interpretacji, autorzy przybliżyli najważniejsze przepisy międzynarodowe prawodawstwa unij­nego i krajowego. W publikacji przedstawione są ogólne zasady postępowania w najczęściej wystę­pujących na statkach sytuacjach awaryjnych. W tym celu zaprezentowane zostały przykładowe instrukcje postępowania w warunkach niebezpiecznych.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…