Nawigacja pilotażowa. Nawigacja na akwenach ograniczonych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Jan Dzwonkowski, Maciej Gucma, Stanisław Gucma, Adam Kowalski,
Rok wydania: 2019

ISBN 978-83-64434-27-3

Książka zawiera zagadnienia teorii oraz  praktyki nawigacji pilotażowej i przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się problemami nawigacji na akwenach ograniczonych, kapitanów, pilotów morskich oraz studentów kierunków: nawigacja morska i inżynieria ruchu morskiego. Powstała na podstawie wyników badań prowadzonych przez zespół badawczy inżynierii ruchu morskiego Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie kierowany przez redaktora książki oraz uwzględnia wyniki współczesnych badań z tego zakresu na świecie. Wykorzystano również praktykę pilotową autorów książki.

Książka obejmuje swoim zakresem współczesne problemy nawigacji na akwenach ograniczonych (morskich drogach wodnych): jak bezpieczeństwo nawigacji na akwenach ograniczonych, czynniki je kształtujące, kryteria oraz metody szacowania; stosowane układy współrzędnych w nawigacji pilotażowej; praktyczne aspekty nawigacji pilotażowej.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…