Slow steaming of container carriers

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

dr Tadeusz Borkowski, dr inż. Przemysław Kowalak, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr inż. Marcin Przywarty
Rok wydania: 2019

ISBN 978-83-64434-24-2

Książka wprowadza czytelnika w zagadnienie transportu morskiego i jego oddziaływania na środowisko. Przewozy drogami wodnymi są obecnie skutecznym i opłacalnym systemem dostaw napędzającym rozwój gospodarczy, jednak mają one także niekorzystny wpływ na naturę, powodując zmiany klimatyczne czy niszczenie siedlisk przyrodniczych na poziomie globalnym. Autorzy skupiają uwagę na koncepcji slow steaming zakładającej,  że statek porusza się z prędkością niższą od maksymalnej, co podyktowane jest względami ekonomicznymi, gdyż statek w trakcie eksploatacji siłowni pod mniejszym obciążeniem zużywa mniej paliwa. Redukcja prędkości jednostki określana jest najłatwiejszym sposobem obniżenia kosztów operacyjnych.

W pracy omówiono nie tylko przepisy i procedury dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu ekosystemu, ale także przedstawiono dane eksperymentalne mierzone na statkach podczas operacji morskich – emisję spalin czy wskaźniki energetyczne oraz dokonano analizy i porównań wyników pomiarów.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…