Warunki bezpiecznej eksploatacji statków na portowych drogach wodnych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Rafał Gralak, Stanisław Gucma, Marcin Przywarty
POD REDAKCJĄ STANISŁAWA GUCMY
Wydanie I, format B5, s. 154

ISBN 978-83-64434-53-2

Tematyka monografii obejmuje swoim zakresem współczesne problemy określania warunków bezpiecznej eksploatacji portowych dróg wodnych przy wykorzystaniu metod empirycznych i symulacyjnych oraz ryzyka manewrowania. Bezpieczeństwo nawigacji jest stanem systemu inżynierii ruchu morskiego związanym z bezwypadkowym przeprowadzeniem statku zgodnie z celem jego podróży i zachowaniem wymaganych parametrów ruchu. Bezpieczeństwo nawigacji na akwenach portowych jest podstawowym ograniczeniem budowy i rozbudowy portów oraz wzrostu wielkości i liczby eksploatowanych tam statków. Port jest systemem składającym się z różnego rodzaju portowych dróg wodnych takich jak kotwicowisko, zewnętrzne i wewnętrzne tory wodne, obrotnice i baseny portowe. Warunki bezpiecznej eksploatacji statków w porcie jako systemie składającym się z różnego rodzaju dróg wodnych zależą od warunków bezpiecznej eksploatacji statków na poszczególnych drogach wodnych wchodzących w jego skład. Każda morska droga wodna posiada ograniczenia ruchu statków z niej korzystających. Ograniczenia te nazywane są warunkami bezpiecznej eksploatacji morskiej drogi wodnej lub warunkami bezpiecznej eksploatacji statków na morskiej drodze. Niniejszy tekst powstał na podstawie wyników badań prowadzonych przez członków zespołu badawczego inżynierii ruchu morskiego na Wydziale Nawigacyjnym Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz na podstawie wyników prowadzonych na świecie współczesnych badań naukowych z tego zakresu. Przedstawiona została również formalna ocena bezpieczeństwa (FSA) rekomendowana przez IMO oraz godna uwagi uniwersalna metoda analizy ryzyka manewrowania statków na portowych drogach wodnych opracowana przez Zespół Inżynierii Ruchu Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego, nawigacji, budownictwa morskiego; projektantów dróg wodnych i portowych obiektów hydrotechnicznych; specjalistów z zakresu eksploatacji dróg wodnych; specjalistów z zakresu eksploatacji statków, w tym pracowników administracji morskiej; studentów

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…