Automatyzacja procesu zarządzania bezpieczeństwem na bazie systemu ECDIS

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Andrzej Bąk
Wydanie I, format B5, s. 144

ISBN 978-83-64434-48-8

Zaproponowane podejście do szacowania ryzyka nawigacyjnego, czyli kombinacji prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia niebezpiecznego i konsekwencji związanych z tym niebezpieczeństwem, oparte jest na integracji wielu metod oraz wypracowaniu algorytmu automatycznej jego oceny. Z ogólnej formuły obliczania ryzyka wynika, że analiza ryzyka sprowadza się zawsze do wyboru optymalnej metody, która pozwoli na:

  • identyfikację zagrożeń,
  • oszacowanie ekspozycji na zagrożenia,
  • oszacowanie poziomu prawdopodobieństwa zdarzeń niebezpiecznych,
  • oszacowanie poziomu strat w zdarzeniach niebezpiecznych.

Podczas szacowania ryzyka w transporcie morskim trudno jest wskazać jedną metodę. Wybór jest zawsze uzależniony od warunków brzegowych prowadzonych badań dotyczących konkretnego aspektu nawigacji morskiej. W pracy skupiono się na akwenach ograniczonych, a jako reprezentatywny przykład wzięto pod uwagę żeglugę po torze wodnym Świnoujście–Szczecin. Zaprezentowano szereg metod służących m.in. do aktualnej oceny bezpieczeństwa nawigacji przy istniejących warunkach oznakowania nawigacyjnego. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań ankietowych wśród pilotów morskich pracujących na co dzień na torze wodnym Świnoujście–Szczecin. Kolejna statystyczna metoda analizowania danych historycznych, jakimi są wypadki morskie, czyli zdarzenia na morzu otwartym lub wodach z nim połączonych, gdzie statki morskie uprawiają żeglugę, pozwoliła wskazać obszary potencjalnie niebezpieczne, które wymagają szczególnej uwagi w kontekście redukcji zdarzeń niepożądanych w przyszłości.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…