MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU STATKU W SYTUACJACH NADMIERNEGO ZBLIŻENIA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Eric Kulbiej
Rok wydania: 2022
Wydanie I, format B5, s. 354Wydanie I, format B5, s. 354
ISBN 978-83-64434-49-5

Niniejsza monografia stanowi pewnego rodzaju zestawienie wyników i prac przeprowadzonychprzez autora w ramach projektu Diamentowego Grantu w latach 2019–2022. Poświęconajest zagadnieniom modelowania ruchu statku morskiego oraz wykorzystywaniamodelu matematycznego MMG (Mathematical Modelling Group) do symulowania wybranychmanewrów antykolizyjnych, pozwalających na uniknięcie kolizji lub minimalizacjęprzewidywanych skutków. Zgodnie z założeniem autora monografia ma układ holistyczny.W pracy obok wyników symulacji numerycznych manewrów ostatniej chwili przedstawionorozważania dotyczące teoretycznych aspektów modelowania matematycznego ruchustatku i wpływu środowiska morskiego, jak również modelowania dynamiki kolizji statków.Celem było stworzenie publikacji, która pozwala na odtworzenie prezentowanych wynikówi implementację przedstawionych algorytmów. Stąd też nacisk położony został na przedstawieniealgorytmów w postaci schematów blokowych, a równań będących elementamimodelu matematycznego w postaci jawnej. Jednocześnie zapewniono kompletne zestawyparametrów dla trzech przykładowych wariantów statków. Sam opisywany model matematycznyma budowę modułową i zaprezentowane elementy odnoszące się do różnych aspektówhydrodynamicznych statku oraz warunków pogodowych czy batymetrycznych akwenumogą zostać odpowiednio włączone lub pominięte w zależności od oczekiwań i potrzeb.Jest przeznaczona dla osób zainteresowanych wykorzystaniem symulacji numerycznych,modelowania matematycznego czy praktycznych implementacji algorytmów nawigacyjnychi antykolizyjnych w systemach informacyjnych.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…