WARUNKI I KRYTERIA POPRAWNEJ OCENY STANU GEOMETRYCZNEGO WIELKOGABARYTOWYCH WAŁÓW KORBOWYCH

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Krzysztof Nozdrzykowski
Rok wydania: 2022
Wydanie I, format B5, s. 334.
ISBN 978-83- 64434-42-6

W monografii przedstawiono usystematyzowany zbiór zagadnień prezentowanychW monografii przedstawiono usystematyzowany zbiór zagadnień prezentowanychw chronologicznej kolejności, związanych z problematyką pomiarów specyficznej grupyelementów maszyn, jakimi są wielkogabarytowe wały silników okrętowych. Specyfikata zawarta jest w podstawowej właściwości wyróżniającej wały korbowe silnikówokrętowych z grupy wielkogabarytowych części maszyn, którą jest znaczna podatnośćna odkształcenia giętne. Stąd też wały takie można określić mianem wiotkich wielkogabarytowychwałów korbowych. Z uwagi na wymienione wcześniej cechy charakterystyczne,takie jak: duże gabaryty, ciężary, podatność na odkształcenia giętne,a jednocześnie znaczna złożoność stanu geometrycznego, wały takie wymagają wielokryterialnegopodejścia do problematyki ich pomiarów.Celowość podjęcia prezentowanej tematyki znajduje swoje uzasadnienie w pierwszychrozdziałach monografii. Scharakteryzowano w nich właściwości wielkogabarytowychwałów korbowych oraz zalecenia odnośnie wymaganych dokładnościgeometrycznych. Zaprezentowano również obszerny przegląd stosowanych obecniemetod i technik pomiarowych, w oparciu o które dokonuje się oceny stanu geometrycznegowałów przy uwzględnieniu ich podstawowych cech charakterystycznychoraz warunków realizacji pomiarów, wykazując ich mankamenty, w tym w szczególnościniewystarczającą dokładność oraz przyczyny braku możliwości rzetelnej ocenystanu geometrycznego z uwagi na przyjęty sposób podparcia generujący odkształceniasprężyste wału.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…