EKSPLOZJE W UKŁADACH POWIETRZA ROZRUCHOWEGO SILNIKÓW OKRĘTOWYCH – PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA SKUTKÓW

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Leszek Chybowski
Rok wydania: 2022
Wydanie I, format B5, s. 116
ISBN 978-83-64434-39-6

W pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z eksplozjami w układach powietrzaW pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z eksplozjami w układach powietrzarozruchowego spalinowych silników okrętowych. Zagadnienia przedstawionow odniesieniu do silników głównych i pomocniczych, dwusuwowych i czterosuwowychoraz jednopaliwowych i dwupaliwowych.Realizacja tego celu odbyła się przez:
1) wprowadzenie do tematyki eksplozji w kolektorach powietrza rozruchowegoi przewodach stowarzyszonych silników okrętowych,
2) omówienie budowy i działania instalacji powietrza rozruchowego,
3) scharakteryzowanie przyczyn i skutków eksplozji,
4) omówienie minimalizacji ryzyka eksplozji 
5) minimalizacji skutków eksplozji,
6) opis diagnozowania szczelności zaworów rozruchowych oraz
7) szkolenia mechaników okrętowych.

Dokonano wprowadzenia do tematyki eksplozji w układach rozruchowych silnikówokrętowych. Przedstawiono podstawowe informacje statystyczne dotyczące wypadkówzwiązanych z eksploatacją silników okrętowych i ich zidentyfikowanych przyczyn w podzialena źródło zagrożenia.Przedstawiono podstawowe informacje na temat instalacji sprężonego powietrzai układów rozruchowych, ich budowy, zadań i rozwiązań konstrukcyjnych oraz wymagańdotyczących procesu sterowania silnikiem dla silników nawrotnych i nienawrotnych.Omówiono przyczyny i skutki eksplozji w układach rozruchowych. Wprowadzonow zagadnienia procesów palenia, pożarów i eksplozji. Opisano parametry termodynamicznegazu w kolektorze powietrza rozruchowego podczas uruchamiania i hamowaniasilnikiem oraz scharakteryzowano główne przyczyny źródłowe tych eksplozji.Zaprezentowano możliwości dotyczące minimalizacji zagrożenia eksplozją w układachrozruchowych i zalecenia ogólne oraz szczegółowo omówiono zagadnienia utrzymaniastanu technicznego zaworów rozruchowych, kontrolowania ich szczelnościpodczas pracy silnika oraz monitorowania szczelności komór spalania silnika.Ukazano budowę i zasadę działania urządzeń minimalizujących skutki eksplozji,w tym kolejno omówiono przerywacze płomieni, bezpieczniki membranowe, zaworybezpieczeństwa oraz blokadę wtrysku paliwa w trakcie rozruchu silnika.Przedstawiono budowę, zasadę działania i podstawowe elementy eksperymentalnegosystemu diagnostyczno-pomiarowego potencjalnie zwiększającego bezpieczeństwo eksploatacjisilnika w zakresie prewencji eksplozyjnej układów rozruchowych.Dokonano przeglądu i przedstawiono propozycje dotyczące kształcenia inżynierówmechaników okrętowych w zakresie tematyki eksplozji w układach rozruchowych.Pokazano możliwości wykorzystania symulatorów siłowni i systemu sprężonego powietrzaw zakresie szkoleń poświęconych analizie przebiegu eksplozji i czynników do niejprowadzących oraz działania systemu zabezpieczeń silnika.

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…